NYHETER
Nyhet topbilde

Nyhet | Dato: 05.11.2021

Helse- og omsorgsdepartementet innfører krav om innreisekarantene ved innreise fra øygruppene Kreta, Nordlige egeiske øyer og Sørlige egeiske øyer tilhørende Hellas, regionene Nordjylland og Syddanmark i Danmark, regionen Kymmenedalens SVD i Finland og regionene Kalmar, Skåne, Södermanland, Uppsala, Västra Götaland og Östergötland i Sverige. Samtidig bortfaller kravet om innreisekarantene fra regionen Norra Savolax SVD i Finland. 

Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 8. november.

Innreisekarantene gjelder kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land som ikke har et gyldig, verifiserbart koronasertifikat. Barn og unge under 18 år er unntatt innreisekarantene uavhengig av hvor de kommer reisende fra. Innreisekarantene kan i tillegg forkortes for alle reisende ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst.

Endringene i landlisten vil fremgå av covid-19-forskriften og det interaktive kartet på FHI.no fra og med mandag 8. november.


https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-innreiseregler-for-land-og-omrader4/id2884563/